Boneiru ta riku na naturalesa, esaki por mira den e programa aki kaminda ku ekipo di FuHiKuBo ta kana ku un grupo di hende pa bai subi e seru yama Wecuwa. Durante di e kaminata ta duna splikashon amplio di loke ta enkontra na kaminda pa subi e seru.
Produkshon: Fundashon Históriko Kultural Boneriano
Durashon: 41 minüt