Het bezoek van het College voor de Rechten van de Mens is een succes op Bonaire. Begin volgende week zal het College voor de Rechten van de Mens verder gaan naar Saba en Statia om ook daar met burgers, overheden, hulpverlenende instanties en andere betrokkenen te spreken over essentiele punten zoals het recht op huisvesting, onderwijs, gezondheid en gelijke behandeling.